วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อสอบประวัติศาสตร์


1.รถจักรยานคันแรกของโลกเกิดขึ้นที่ใด ?
 1. อเมริกา
 2. ฝรั่งเศส
 3. เยอรมัน
 4. จีนเฉลย  1. อเมริกา
- รถจักรยานคันแรกของโลกที่คิดขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมื่อปีค.ศ. 1790 นั้น ทำขึ้นด้วยไม้อย่างง่ายๆมีลักษณะคล้ายกับม้าไม้ที่ใช้ขาสองข้างควบ โดยใช้เท้าทั้งสองพุ้ยดินเพื่อให้รถแล่นไปข้างหน้า เมื่อจะหยุดรถผู้ขี่ก็ต้องหยุดนิ่งจะเลียวรถก็ต้องยืนนิ่งแล้วยกตัวรถหัน เปลี่ยนทิศทาง การขี่จักรยานยุคแรกจึงค่อนข้างยุ่งยากและไม่เร็วกว่าเดินทางมากนัก
2.หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อใด?

 1. อเมริกา

 2. ฝรั่งเศส

 3. เยอรมัน

 4. จีน

 เฉลย  4.จีน
- สมัยซี่ฮั่นก่อนคริสต์ศักราชประมาณ 200 ปี ประเทศจีนก็ได้ให้กำเนิดหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเรียกว่าตี่เป้าก่อนหนังสือพิมพ์รายวันทางตะวันตกประมาณ 100 ปี หนังสือพิมพ์ ตี่เป้า มีเนื้อหาสาระสำคัญคือพระราชโองการของพระเจ้าแผ่นดิน ข่าวสารเกี่ยวกับการรบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญในพระราชราชสำนัก ผู้บอกรับส่วนใหญ่เป็นราชสำนัก  ระยะแรกที่ ตี่เป้า ผลิตออกจำหน่ายเนื่องจากการผลิตกระดาษยังไม่แพร่หลายข่าวสารต่างๆจึงเขียนลง บนแผ่นไม้ไผ่ที่ใช้เชือกร้อยเป็นแผงและบนผ้าดิบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

comment